תקנון רכישה

תקנון

1. כללי

1.1 אתר "תומר פלד עוצמת הצילום"(להלן - האתר) הינו אתר אינטרנט המנהל סל מוצרים ושירותים המוצעים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל האתר הינו בבעלות תומר פלד ומופעל על ידו.

1.2 המוצרים והשירותים המוצעים לציבור הם חלק ממסגרת פעילות "עוצמת הצילום".

1.3 המידע המופיע בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 כל הרוכש מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר מתחייב כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד תומר פלד ו/או מי מטעמו.

1.5 תומר פלד שומר על זכותו לשנות את תקנון וכללי השתתפות אלה מעת לעת.

2. תנאי השימוש באתר

2.1 האתר לשימוש תושבים שכתובת מגוריהם היא בישראל.

2.2 כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין וברשותו כרטיס אשראי בר תוקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן והכרטיס על שמו, רשאי לרכוש מוצרים/שירותים באתר.

2.3 להלן חברות האשראי בהן ניתן לבצע רכישה באתר סל קק"ל: אמריקן אקספרס דיינרס ויזה ישראכארט לאומי ויזה לאומי מאסטרקארד לאומי קארד ויזה

2.4 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, תשל"ז – 1977. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים. כמו כן, תומר פלד יהיה רשאי להעביר פרטים הנוגעים להעברת הפרטים הכוזבים למשטרת ישראל או לגוף אחראי לטיפול בנושא.

2.5 תיאור המוצרים ומחירם הינם בהתאם למופיע באתר. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד. הרוכש ימלא במקום המתאים את מספר היחידות מכל מוצר.

2.6 תומר פלד רשאי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים מהאתר וכן לקבוע את מחיריהם לפי שיקול דעתו.

2.7 במסגרת הרכישה באתר, הלקוח יהיה רשאי להזמין ממוצר כלשהו כמות סבירה מאותו מוצר. תומר פלד שומר לעצמו את הזכות לקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי מהי הכמות הסבירה להזמנה מכל מוצר.

3. זכויות יוצרים

3.1 כל המוצרים באתר הם של תומר פלד, ולתומר פלד יש את מלוא זכויות היוצרים עליהם.

3.2 רוכש המוצרים רשאי להשתמש בהם לשימושו הפרטי ו/או להעבירם לאדם עבורו הם נרכשו.

4. מדיניות שירותים ומחירים

4.1 הזמנות באתר יתקבלו ברכישה של 150 ₪ ומעלה, כולל דמי משלוח.

4.2 ניתן לשלם בתשלום אחד עד שלושה תשלומים ללא ריבית.

4.3 תומר פלד מתחייב שהמוצרים שנרכשו באתר יישלחו לרוכש תוך 21 ימי עסקים מקבלת ההזמנה באתר.

4.4 ידוע לרוכש כי תנאי מוקדם לרכישה באתר היא קבלת אישור חברת כרטיס האשראי לרכישה.

4.5 ככל שחברת האשראי לא תאפשר את גביית התשלום, יחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הרוכש. הרוכש לא יהיה רשאי לקבל את המוצר שרכש אם לא ישלם את מלוא התשלום או אם לא נתקבל אישור מחברת האשראי לגביית התשלום.

5. ארכיון הצילומים

5.1 שימוש נאות בתוכן

טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי וידאו ושאר תכנים באתר זה (להלן: "חומרי האתר")., הם רכושו של תומר פלד ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים. תומר פלד אוסר על העתקת חומרים ותכנים מהאתר ו/או כל את חומרי האתר בשלמות ו/או בחלקים, למעט אם הדבר אושר מראש ובכתב ע"י התומר פלד ולאחר הגשת בקשה לקבלת חומרי האתר הכל כאמור להלן. השימוש בחומר מחומרי האתר הוא לשימוש אישי בלבד, או לצורך חינוך ובשום מקרה לא לצרכים מסחריים. הצגה והפצה מסחריים של חומר כתוב, תמונות או כל תוכן אחר מאתר זה אסורים בהחלט.אין לעשות שימוש בחומרים מתוך האתר לצרכים המנוגדים למטרותיו של תומר פלד ו/או לתקנון שלו. אין לעשות בחומרי האתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר מוגן ו/או כל פעולה אחרת העלול לפגוע בכבודו או בשמו של יוצרו.אין לפרסם חומרי האתר ברשת האינטרנט. אם יתעורר צורך חד פעמי בשימוש זה, יש לקבל היתר מיוחד מראש ובכתב, מתומר פלד. אסור להעביר בשום מקרה, את החומר מהאתר לכל גורם שהוא בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

5.2 הגבלת אחריות

תומר פלד לא יישא באחריות להתאמת חומרי האתר לצרכי המשתמש. כמו כן לא יישא תומר פלד באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בחומרים. כל מידע המוצג באתר הוצג בתום לב על פי המידע שהיה קיים בזמן רישומו. יתכן ונפלו טעיות במידע זה. אם יש בעיה בתוכן או בהצעה לתיקון הטעויות נא לפנות אל האתר. בכל פרסום, מחקר, הקלטה, תערוכה או סרט שבהכנתם ייעשה שימוש בחומר מן האתר בכל צורה שהיא, יצוין הקרדיט הראוי. במקרה של שימוש בצילומים, יצוין כל צילום ושם הצלם (תומר פלד) . אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר או להעמיד לרשות הציבור חומר מן האתר או להכין יצירות נגזרות ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת התומר פלד ו/או מאת בעל זכויות היוצרים. בכל מקרה מובהר כי המשתמש בתמונות, מתחייב ומסכים כי הוא לא מקבל כל זכות שהיא למעט זכות שימוש בחומרים לתקופה מוגבלת בזמן ו/או לתנאים המפורטים בלבד, וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי מהתנאים, וכי התשלום שהוא מבצע לא מעניק לו כל זכות שהיא בחומרי האתר.

6. משלוח

6.1 משלוח בארץ – עבור משלוח בארץ ניתן לבחור במשלוח בדואר רשום או בדואר שליחים, למעט משלוח של תעודת הקלק וטע המתבצע רק בדואר רשום. משלוח לחו"ל - משלוח לחו"ל מתבצע רק בדואר רשום.

6.2 הערה: ישנם יישובים בישראל אליהם דואר ישראל אינו מוציא שליחים, ולכן שירות דואר שליחים אינו מתקיים.

6.3 המשלוחים יישלחו ללקוח בדואר רשום, דואר חבילות או שליחים, בהתאם לבקשתו של הלקוח, ובתנאי שגודל החבילה ו/או משקלה יאפשרו סוג משלוח זה.

6.4 באפשרות הלקוח לציין שברצונו לשלוח את הפריטים שרכש לכתובת נמען אחרת, שונה משלו.

6.5 הזמנות שיבוצעו עד השעה 12:00 בצהריים ושיוזמנו במשלוח דואר שליחים, יגיעו למזמין עד היום שלמחרת בשעה 19:00. הזמנות שיבוצעו אחר השעה 12:00 בצהריים ושיוזמנו במשלוח דואר שליחים, יגיעו למזמין עד יומיים שלמחרת בשעה 19:00.

6.6 סך התמורה בו יחויב הרוכש באתר מופיע ב"קופה" ובאישור התשלום. סכום זה כולל את הפריטים ו/או מוצרים שנרכשו, עלות אריזה ודמי טיפול ומשלוח.

7. אחריות

7.1 האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת הנתונים תחול על הרוכש, והרוכש יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע מכך. רישומי המחשב, כפי שיופיעו באתר תומר פלד עוצמת הצילום , יהוו ראיה לכך שהנתונים המופיעים בהם הוקלדו על ידי הרוכש.

7.2 הקלדת הנתונים על ידי הרוכש הינה בבחינת התחייבות של הרוכש לרכוש את המוצרים ולשלם תמורתם בהתאם למפורט באתר. הרוכש מתחייב לדאוג שחברת האשראי תעביר לתומר פלד את התשלום אליו התחייב הרוכש.

8. שירות לקוחות לבירורים שונים ומידע נוסף ניתן לפנות למנהלת "תומר פלד עוצמת הצילום" בכתובת: Tomerpeled99@gmail.com או בטלפון: 052-3252599 בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00.

9. אבטחת מידע פרטי הפעולות המתבצעות באתר, לרבות פרטי ההזמנה, פרטי הרוכש ופרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) כמקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלה לא יועברו ע"י תומר פלד ומפעילי החנות לגורמים אחרים, פרט לחברת כרטיסי האשראי.

12. תנאים נוספים

12.1 הרוכש ו/או הגולש באתר ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לקחת חלק במכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר למעט המטרה שלשמה הוקם האתר.

12.2 כל המבקש ליצור קישור (לינק) לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות מראש במייל לתומר פלד על מנת לקבל אישור לכך.

 


 

 

  
spacer
דף הבית   |   אודות   |  קטלוג צילומים   |  גלריות   |   תקנון רכישה   |  סל קניות   |  פרסומים בתקשורת   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz